Om

På adressen Dybbølsgade 60 holder der flere talentfulde behandlere til.

Du kan læse mere om hver enkelt nedenfor.

Mia Andersen

Jeg hedder Mia Hangaard Andersen og jeg er 47 år gammel. Jeg er et menneske, der igennem uddannelser og en livslang søgen efter selvaccept og selvkærlighed har besluttet at jeg vil gøre mit til at fremelske verdens- og livets storslåethed fra mit lille hjørne af verden. Jeg mener, at for at kunne vende blikket imødekommende udad må vi starte med at kærligt kig indad og tale om alt det, der larmer, smerter, undrer og niver.

Jeg har en uddannelsesmæssig baggrund som folkeskolelærer og har siden taget en kandidat i pædagogisk psykologi. I sommeren 2020 blev jeg færdiguddannet som psykoterapeut ved EFT-instituttet i København og blev efter min bestået eksamen medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Hvad er EFT

EFT (Emotions Fokuseret Psykoterapi) er en evidensbasseret terapiform udviklet af bl.a. Leslie Greenberg. Retningen er procesorienteret i modsætning til diagnose-orienteret og tager et nødvendigt udgangspunkt i tilknytningsteorien bl.a. med afsæt i John Bowlby.

At arbejde EFT’esk vil for mig sige, at arbejder relationelt, fænomenologisk, eksistentielt og gestaltterapeutisk. Disse afsæt har jeg erfaret bedst imødekommer mennesker der ønsker og søger forandring. Det meste af mit arbejdsliv har jeg arbejdet med mennesker i udsatte positioner – mennesker i krise, mennesker i sorg, mennesker i protest, mennesker i længsel, mennesker midt i livet – på godt og ondt! Fælles for os alle er; at bliver vi mødt autentisk og empatisk, bliver livet lettere at begribe, forstå, acceptere og leve.

Individuel terapi

En session tager altid afsæt i kontakt og tillid, samt udviklingen af en tryg relation der danner forgrund og baggrund for det dybere terapeutiske arbejde. Det terapeutiske arbejde er vækst – og procesorienteret med afsæt i dine ressourcer.

Grupper

Jeg arbejder på at kunne tilbyde forskellige gruppeforløb i løbet af 2021/22. Af temaer der er i støbeskeen pt. er; Mønsterbrud. Mere herom senere.

Lad os tale om det

Ladostaleomdet er opstået ud fra et håb om, at når vi taler os igennem tabuer og smerte, bryder vi igennem vores emotionelle blokeringer, og opdager alt det, der er stærkt og ressourcefyldt i os selv. Missionen er at gøre det lettere at tale om det, der er svært.

Under fanen Lad os tale om det lægger jeg og andre af og til små tekster. Afsættet er at belyse emner som kan opfattes som tabu. Fx. det at gå i terapi eller at have været udsat for et en traumatisk oplevelse eller opvækst.

Du er velkomment til at kommentere på de tekster vi lægger op og bidrage til at bryde evt. tabuer ved at tale om dem. Har du selv en tekst du ønsker at dele her på siden, er du velkommen til at kontakte mig. En forudsætning er at teksten skal belyse et emne, der kan opfattes som tabubelagt eller på anden måde være svært at tale om. Formålet er vidensdeling og debat og at gøre os klogere sammen.

Namaste 💜

Sidse Zwinge

Er familie- og psykoterapeut.

Sidse kommer til Dybbølsgade fra Nørrebro og genoptager sin praksis hver mandag pr. d. 1. juli.

Fredrik Dupon

Fredrik er på barsel pt. Alligevel svinger han forbi Dybbølsgade i ny og næ til glæde og gavn for sine klienter.

%d bloggers like this: